Director:
Cecilia Björk

Producers:
Axel Danielson
Maximilien Van Aertryck

 

EN BRA VECKA FÖR DEMOKRATIN
by Cecilia Björk

En bra vecka för demokratin är en skarp och humoristisk skildring av vårt största politiska evenemang: Almedalsveckan. Filmen vänder blicken mot kulisserna snarare än scenen, mot åhörarna snarare än talarna, mot engagemanget på gatan, nervositeten i förberedelserna och mot det massiva medieuppbådet. Målet är att möjliggöra en reflektion kring hur politiska händelser skildras och hur bilderna vi nås av påverkar vår förståelse av hur politik går till, hur beslut fattas och makt utövas.